Myśl Immanuela Kanta: część 6. Wolność podstawą moralności

Tekst: Tomasz Mazur i zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.