Na drodze do nowoczesnego systemu edukacji – reforma jędrzejewiczowska z 1932 r.