Nadrzędna rola formy - działalność Leona Chwistka i grupy formistów