Netykieta

Szkoła ponadpodstawowa
Informatyka
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Scenariusz zajęć z informatyki dotyczący zasad netykiety.
Prezentacja multimedialna dotycząca zasad netykiety.
Film (samouczek) prezentujący zakładanie konta pocztowego oraz wysyłanie i odbieranie wiadomości w portalu internetowym.