Niezależność i pluralizm mediów jako elementy konieczne istnienia demokracji