O władzę nad Kościołem i światem. Papiestwo od kryzysu do potęgi

Autor: Karolina Stojek-Sawicka

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.