Obiektywizm oddania tematu przez Jana Piotra Norblina