Obliczanie długości odcinków w wielokątach z wykorzystaniem twierdzenia sinusów