Obliczanie pól i obwodów wielokątów z zastosowaniem funkcji trygonometrycznych