Obliczanie wartości funkcji trygonometrycznych przy wykorzystaniu wzorów redukcyjnych