Obliczanie wyrazów ciągu określonego wzorem ogólnym