Obraz wielokąta w symetrii środkowej o środku w początku układu współrzędnych