Ochrona danych osobowych

Szkoła ponadpodstawowa
Informatyka
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Scenariusz zajęć z informatyki dotyczący ochrony danych osobowych.
Film (samouczek) omawiający kwestię ochrony danych osobowych.
Prezentacja multimedialna zawierająca opis sposobów ochrony danych osobowych.