Od francuskich trendów impresjonizmu po styl Cezanne'a - twórczość Józefa Pankiewicza