Odpoczywaj zdrowo i bezpiecznie w górach i nad wodą

Zestaw materiałów do projektu edukacyjnego w którym uczeń pozna zasady bezpiecznego zachowania nad wodą i w górach oraz sposoby ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem.