Odpowiedzialność konstytucyjna w Rzeczypospolitej Polskiej i Stanach Zjednoczonych Ameryki