Oko

Szkoła podstawowa
Fizyka
Udostępnij

Pojęcie krótkowzroczności i dalekowzroczności. Rolę soczewek w ich korygowaniu.