Określanie nierówności z wartością bezwzględną na podstawie znanego jej zbioru rozwiązań