Określanie przedziałów monotoniczności funkcji na podstawie wykresu