Okresy lodowcowe w dziejach Ziemi. Obsługa MS PowerPoint

Szkoła ponadpodstawowa
Informatyka
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Scenariusz zajęć z informatyki na temat wykorzystania zaawansowanych funkcji w programie PowerPoint. Film (samouczek) pokazujący przygotowanie prezentacji PowerPoint do pokazu. Ćwiczenie interaktywne dotyczące przygotowania prezentacji PowerPoint do pokazu.