Opera narodowa – Stanisław Moniuszko

Szkoła ponadpodstawowa
Historia muzyki