Opera romantyczna – Rossini

Szkoła ponadpodstawowa
Historia muzyki