Organizujemy konferencję naukową nt. dopingu w sporcie dla uczniów naszej szkoły

Zestaw materiałów do opisu projektu podczas którego uczeń zorganizuje konferencje naukową.