Panna z mieszczańskiej kamienicy – charakterystyka wewnętrzna Elżbiety, bohaterki Granicy Zofii Nałkowskiej

Tekst: Katarzyna Tomaszek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.