Participium perfecti passivi

Szkoła ponadpodstawowa
Język łaciński i kultura antyczna