Participium praesentis activi

Szkoła ponadpodstawowa
Język łaciński i kultura antyczna