Paszport językowy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów

Paszport Językowy prezentuje profil językowy oraz bilans doświadczeń interkulturowych jego posiadacza. Dzięki ujednoliconej formie dokument ten jest rozpoznawany na terenie całej Europy – zawiera informacje o Radzie Europy i paszporcie, dane właściciela, jego portret językowy- profil językowy –samoocenę, tabelę samooceny, informacje od kiedy uczy się języków i jak ta nauka przebiega, jakie nabywa się doświadczenia i jak można poświadczyć nabywaną wiedzę, doświadczenia i umiejętności.

Europejskie Portfolio Językowe to dokument, który został utworzony z inicjatywy Rady Europy i funkcjonuje we wszystkich krajach Europy oraz poza nią. Powstał, aby uświadomić każdej osobie uczącej się języków obcych, że odpowiedzialność za kształcenie językowe nie leży wyłącznie po stronie nauczyciela.