Platforma, tarcza i płyta tektoniczna

tekst: Włodzimierz Juśkiewicz

opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.