Pochwała rozumu ludzkiego w wierszu Adama Naruszewicza Balon