Pochwała rozumu ludzkiego w wierszu Adama Naruszewicza Balon

Szkoła ponadpodstawowa
Język polski

Tekst: Olga Taranek-Wolańska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.