Pod wpływem impresjonistów – przedfowistyczne realizacje Matisse’a