Podręcznik obywatela

Edukacja
Ponadgimnazjalna
Wiedza o społeczeństwie

Jakie kompetencje mają organy ścigania? Dlaczego prawa człowieka powinny być szczególnie chronione? Jak zdobywać wiedzę za granicą? Odpowiedzi na te pytania poszukaj w e-podręczniku.

Autorzy:
Robert Alberski, Agnieszka Florczak, Marta Makuch, Leszek Sobkowiak, Anna Wąsiel-Alberska

Koordynator prac zespołu autorów:
Robert Alberski

Koordynatorzy prac:
Ryszard Balicki, Artur Preisner

Redakcja techniczna oraz opracowanie elementów graficznych i programistycznych:
Contentplus.pl sp. z o.o.

Opinie merytoryczno-dydaktyczne:
dr Katarzyna Wiszowata-Walczak, mgr Zbigniew Żuchowski

Opinia językowa:
dr Katarzyna Kozłowska

Opinia w zakresie spełnienia wymagań odnoszących się do podręczników w postaci elektronicznej:
Mateusz Ciborowski