Podręcznik obywatela

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie

Dlaczego trzeba brać udział w wyborach? Jak rozmawiać z Innym? Jak krytycznie odbierać wiadomości medialne? Poszukaj odpowiedzi w naszym e-podręczniku.

Autor:
Robert Alberski, Agnieszka Florczak, Marta Makuch, Leszek Sobkowiak, Anna Wąsiel-Alberska, Ryszard Balicki, Artur Preisner, Contentplus.pl sp. z o.o., dr Katarzyna Wiszowata-Walczak, mgr Zbigniew Żuchowski, dr Katarzyna Kozłowska, Mateusz Ciborowski