Zgłoś uwagi

Podręcznik obywatela

Edukacja
Gimnazjalna
Wiedza o społeczeństwie

Czy globalizacja zapewnia zrównoważony rozwój? Jak zostać przedsiębiorczym człowiekiem? Czy pieniądz nigdy nie zasypia? Poszukaj odpowiedzi w e-podręczniku.

Opinia w zakresie spełnienia wymagań odnoszących się do podręczników w postaci elektronicznej:
Mateusz Ciborowski

Opinia językowa:
dr Katarzyna Kozłowska

Opinie merytoryczno-dydaktyczne:
mgr Zbigniew Żuchowski, dr Katarzyna Wiszowata-Walczak

Redakcja techniczna oraz opracowanie elementów graficznych i programistycznych:
Contentplus.pl sp. z o.o.

Koordynatorzy prac:
Artur Preisner, Ryszard Balicki

Koordynator prac zespołu autorów:
Robert Alberski

Autorzy:
Anna Wąsiel-Alberska, Leszek Sobkowiak, Marta Makuch, Agnieszka Florczak, Robert Alberski