Podróż po Ukrainie. Zeszyt ćwiczeń z ukrainoznawstwa. cz.1

Podróż po Ukrainie. Zeszyt ćwiczeń z ukrainoznawstwa. cz.1

Zeszyt ćwiczeń przeznaczony dla uczniów ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce – kl. I–III szkoły
podstawowej.

Autor:
Marek Syrnyk, Natalia Bogdanets ́-Biloskalenko, Olena Linnik