Podstawowe pojęcia i terminy muzyczne: rytm, tempo

Szkoła podstawowa
Muzyka