Podzielność w zbiorze liczb naturalnych – dzielenie z resztą i bez reszty