,,Polonus pancerny, wąsaty, kontuszowy” – Jan III Sobieski, ideał Sarmaty