Ponadczasowość tekstów Szekspira. Szekspir Forever! w reżyserii Andrzeja Seweryna

Tekst: Małgorzata Bazan

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.