Portret oficjalny w malarstwie Philippa de Champaigne’a