Possum, posse, potui

Szkoła ponadpodstawowa
Język łaciński i kultura antyczna