Powinności poety. Na wsi Józefa Czechowicza i Kołysanka Czesława Miłosza

Tekst: Ewa Kołodziejczyk

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.