Praktyczne wykorzystanie odbiornika GPS przy dokumentowaniu prowadzonych obserwacji

Tekst: Włodzimierz Juśkiewicz

Scenariusz lekcji: Anna Ruszczyk

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.