Preromantyczny świat nocnych koszmarów w malarstwie Johanna Heinricha Füssliego