Problem wylesiania i pustynnienia we współczesnym świecie