Problemy prowadzące do rozwiązywania równań dwukwadratowych i kwadratowych