Problemy prowadzące do rozwiązywania układów równań kwadratowych