Prognozy demograficzne - MS Excel

Scenariusz zajęć z informatyki na temat gromadzenia danych i wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do ich analizy. Film (samouczek) dotyczący wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do przedstawienia rzeczywistych danych, np. o ruchu naturalnym ludności. Arkusz kalkulacyjny pozwalający wykonać ćwiczenie utrwalające umiejętność analizy danych i tworzenia wykresów.