Przestrzeń i forma w pofowistycznej sztuce twórczości Matisse’a