Przyczyny zamieszkiwania Polaków poza granicami Polski (w ujęciu historycznym)