Przykłady opisu funkcji za pomocą grafu i zbioru par uporządkowanych